POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 95014/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-12-2014 roku o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 418 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:

- nieruchomość gruntową o pow. 0,1421 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

i budynkiem gospodarczym,

należącej do dłużnika: Barbara Pastuszak

położonej: 87-126 Obrowo, działka nr 401/7,

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 95014/3 [NKW: TO1T/00095014/3]

Suma oszacowania wynosi 176 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 117 600,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 640,00zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe Sądu: BRE Bank SA O. Korporacyjny Toruń 85 11402088 0000 2253 3500 1001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w pok. 418 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Romuald Czaplewski

 

 
 

I Dane o nieruchomości

1. Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości badano w oparciu o Księgę wieczystą Kw nr TO1T/ 00095014/3, którą biegła badała w Centralnej Bazie Ksiąg Wieczystych w formie elektro-nicznej. Ustalono, że:


1.1. Dział I – Oznaczenie nieruchomości:


1.2. Dział I - Spis praw związanych z własnością – brak wpisu

 

1.3. Dział II – Własność

W udziale 1/1

Barbara Pastuszak, córka Czesława i Grażyny,  .

Na podstawie: umowy sprzedaży i częściowego działu spadku i zniesienia współwłasności oraz ustanowienia dożywotniej służebności mieszkania Rep. A 8283/2008 z dnia 2008-12-04.


1.4. W dziale III Kw – prawa, roszczenia i ograniczenia wpis:

Ograniczone prawo rzeczowe:

Dożywotnia nieodpłatna służebność osobista mieszkania polegająca na prawie wyłącznego korzystania przez Grażynę Zofię Burek z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc i przed-pokoju z osobnym wejściem po prawej stronie od frontu domu mieszkalnego, ogrzewanych i oświetlanych kosztem właścicielki, wraz z prawem swobodnego obejścia po całej nieru-chomości.


 Brak wpisu.

 

2. Dane z ewidencji gruntów

Powierzchnia gruntu z ewidencji gruntów jest zgodna z powierzchnią wykazaną w Księdze wieczystej Kw nr TO1T/00099962/1.


3. Opis nieruchomości

3.1. Lokalizacja

Wyceniana nieruchomość położona jest w miejscowości Obrowo przy ulicy Leszczynowej 7, w części Kolonia Obrowska. Nieruchomość leży około 4 km od centrum Obrowa i około 150 m od drogi powiatowej nr 258 biegnącej z Torunia do Obrowa przez Złotorię i Osiek nad Wisłą. Odległość od centrum Torunia wynosi około 27 km. Dojazd odbywa się ulicą Leszczynową, utwardzoną asfaltem, prostopadłą do drogi powiatowej nr 258.

W sąsiedztwie znajduje się działka zabudowana budynkiem mieszkalno – gospodarczym, działki niezabudowane i tereny leśne.

Najbliższe centrum handlowo – usługowe, szkoła, poczta, Urząd Gminy mieszczą się w pobliskim Obrowie, około 4 km od nieruchomości a przystanki autobusowe PKS przy drodze powiatowej, 200 m od nieruchomości.

Lokalizację ogólną i szczegółową nieruchomości określono jako mniej korzystną, dojazd bardo korzystny.

3.2. Opis nieruchomości

Nieruchomość składa się z jednej działki ewidencyjnej o powierzchni 1421m2. Działka posiada kształt nieregularny. Krótszym bokiem przylega do ulicy Leszczynowej. Nie jest ogrodzona a podwórze nieutwardzone. Na działce znajduje się budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy, drewniany. Teren wokół budynków niezagospodarowany.

Działka jest uzbrojona w wodociąg gminny i energię elektryczną.

3.3. Opis budynku mieszkalnego

Budynek mieszkalny został oddany do użytkowania w 1972 roku. Jest parterowy, z poddaszem użytkowym, w połowie podpiwniczony. Około 2007 roku został częściowo wyremontowany. Jest murowany z pustaka żużlowego i suporeksu, ocieplony i otynkowany

w części parterowej. Posiada dwa wejścia, do dwóch lokali mieszkalnych na parterze i lokalu na poddaszu. Lokal na poddaszu jest w stanie surowym.

Na parterze znajdują się dwa wiatrołapy, korytarz, dwie kuchnie, dwie łazienki i 4 pokoje. Na poddaszu znajdować się będą 3 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka. Budynek zamieszkują dwie rodziny i Grażyna Burek, dla której ustanowiono służebność mieszkania

3.3.1. Konstrukcja i wykończenie budynku

 

PARTER – część większa

Składa się z korytarza, 3 pokoi, kuchni, łazienki i wc o łącznej powierzchni użytkowej 74,01 m2

Kuchnia:

 

Pokoje:


 

Łazienka

WC

 

PARTER – część mniejsza

Składa się z pokoju, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 21,59 m2

Kuchnia:

 

Pokój:


 

Łazienka


 

Poddasze – o powierzchni użytkowej 92,52 m2 składa się z 4 pokoi, kuchni i łazienki. Jest w trakcie remontu i modernizacji, po podwyższeniu ścian poddasza. Obecnie posadzki betonowe, ściany działowe murowane z suporeksu, bez tynków. Do poddasza podciągnięto instalacje. Okna częściowo nowe, z PCV.

Łączna powierzchnia budynku mieszkalnego wynosi 188,12 m2


3.3.2. Opis stanu istniejącego

Budynek mieszkalny jest zamieszkały i wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Większa część parteru o powierzchni 74,01 jest wyremontowana, mniejsza część o powierzchni 21,59 m2 posiada średni stan techniczny i jest przeznaczona do remontu. Natomiast poddasze jest w stanie surowym.

Stan techniczny całej nieruchomości określono jako średni.


3.4. Opis budynku gospodarczego

Budynek gospodarczy znajduje się naprzeciwko budynku mieszkalnego. Jest drewniany, wykonany z desek. Posiada dach jednospadowy, pokryty papą. Został zbudowany w miejscu, gdzie poprzednio stała stodoła. Brak podłóg. Nie jest wyposażony w żadne media. Powierzchnia użytkowa około 29,92 m2.

.

 

POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI