POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 60347/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-10-2014 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 407 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego:

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 32,30 m2, składającego się

z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i wc, oraz przynależnej piwnicy o pow. 1,30 m2,

należącego do dłużnika: Tomasz Górecki

położonego: 87-100 Toruń, ul. Łyskowskiego 37D/160,

dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 60347/2 [NKW: TO1T/00060347/2]

Suma oszacowania wynosi 118 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe Sądu: BRE Bank SA O. Korporacyjny Toruń 85 11402088 0000 2253 3500 1001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w pok. 407 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.torun1komornik.pl, www.licytacje.komornik.pl

 

 

Komornik Sądowy

Romuald Czaplewski

 

 

I Dane o nieruchomości

1. Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości badano w oparciu o Księgę wieczystą nr Kw TO1T /00060347/2, założoną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, Wydział Ksiąg Wieczystych, którą biegła badała w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych w formie elektronicznej w dniu 28 lipca 2013 roku. Ustalono, że:

 

1.1. Dział I - ,,Oznaczenie nieruchomości”:

 • Miejscowość: Toruń,

 • Ulica Łyskowskiego 37D,

 • Nr lokalu – 160,

 • Przeznaczenie – lokal mieszkalny,

 • Rodzaj izb:

- Pokój – 2,

- Kuchnia – 1,

- Łazienka – 1,

- Wc- 1,

- Przedpokój – 1.

 • Odrębność – tak.

 • Kondygnacja – 7.

 • Obszar – 32,30 m2.

 

1.2. Dział I - ,,Spis praw związanych z własnością”

Nazwa spółdzielni: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Rubinkowo” w Toruniu.

W łamie 3 ujawniono: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 160 w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Rubinkowo” w Toruniu.
 

1.3. Dział II – ,,Własność”

W udziale 1/1 – Tomasz Górecki, syn Kazimierza i Honoraty.

 

2. Opis nieruchomości

2.1. Lokalizacja

Budynek, w którym znajduje się wyceniany lokal mieszkalny położony jest w Toruniu przy ulicy Łyskowskiego, na osiedlu mieszkaniowym ,,Rubinkowo”. Ulica Łyskowskiego jest jedną z głównych ulic osiedla ,,Rubinkowo”, jest utwardzona z chodnikami dla pieszych i oświetleniem. Biegnie pomiędzy ulicami Szosa Lubicka i Rydygiera. Po jej obu stronach położone są budynki mieszkalne wielorodzinne i obiekty handlowo – usługowe. Odległość od centrum miasta wynosi około 5 km. Budynek mieszkalny leży wzdłuż ulicy Łyskowskiego, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Rydygiera, w głębi osiedla.

W pobliżu nieruchomości znajdują się dwa duże pawilony handlowo – usługowe, liczne sklepy, zakłady usługowe, szkoła podstawowa, przedszkole. Nieruchomość posiada bardzo dobrą dostępność komunikacyjną, przystanki komunikacji miejskiej (autobusowe) położone są od 100 do 150 m od nieruchomości - możliwość dojazdu do centrum miasta oraz większości dzielnic Torunia.

W sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne i duży pawilon handlowo – usługowy.

Lokalizację szczegółową i dojazd określono jako bardzo korzystne.

2.2. Opis budynku mieszkalnego

Budynek mieszkalny jest 12 – kondygnacyjny i 6- klatkowy. Został zbudowany w 1977 roku metodą OWP (wielka płyta). Budynek jest w całości ocieplony i odnowiony. Drzwi wejściowe wykonano z pcv i zaopatrzono w instalację domofonową. Każda klatka schodo-wa posiada oddzielną windę. Budynek został wyposażony jest w następujące instalacje:

 • elektryczną,

 • wodno – kanalizacyjną,

 • centralnego ogrzewania,

 • ciepłej wody,

 • gazową,

 • domofonową,

 • telewizji kablowej.

2.3. Opis lokalu mieszkalnego nr 160

Wyceniany lokal mieszkalny nr 160 o powierzchni użytkowej 32,30 m2 znajduje się na szóstym piętrze w środkowej części budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpo-koju i łazienki z wc. Lokal usytuowany jest jednostronnie, okna z kuchni i z obu pokoi wychodzą na stronę południowo – wschodnią. Układ przestrzenno - funkcjonalny dobry, wejścia do pokoi i łazienki znajdują się w przedpokoju, wejście do kuchni poprzez pokój. Lokal nie posiada balkonu.
 

Opis pomieszczeń:

 • Kuchnia – posadzka z płytek ceramicznych, ściany malowane. Pomiędzy meblami i urządzeniami kuchennymi, na trzech ścianach położono płytki ceramiczne.

 • Pokoje - posadzka z mozaiki parkietowej przykryta wykładziną dywanową. Ściany pokryte gładzią szpachlową.

 • Przedpokój – posadzka z mozaiki parkietowej, ściany tapetowane. Oświetlenie haloge-nowe. W przedpokoju znajduje się szafa typu ,,Komandor”, jako trwała zabudowa.

 • Łazienka z wc – posadzka z terakoty, ściany malowane, dodatkowo pokryte płytami plastikowymi, ozdobnymi. Łazienka wyposażona jest w wannę, umywalkę i wc zwykłe ze spłuczką.

 • Drzwi wejściowe antywłamaniowe, drzwi wewnętrzne zwykłe, płytowe.

 • Wszystkie okna w lokalu z PCV.

 • W kuchni oraz częściowo w łazience i przedpokoju wymieniono instalację elektryczną.

 • Wyposażenie w instalacje pełne.

Stan techniczny lokalu mieszkalnego określono jako dobry. Wymaga on jednak przeprowadzenia remontu, głównie cyklinowania i malowania podłóg z mozaiki parkie-towej, odświeżenia pomieszczeń, remontu łazienki.

.

 

POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI