POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW bez

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-09-2014 roku o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 418 odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego:

- lokal mieszkalny o pow. 78,80 m2 składający się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc, położony na II piętrze,

należącego do dłużników: Marian Zieliński, Barbara Zielińska,

położonego: 87-100 Toruń, ul. Lelewela 13/5,

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa pod numerem Nr 1894 (Adres spółdzielni: 87-100 Toruń, Tuwima 9 )

dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej -bez KW.

Suma oszacowania wynosi 317 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 211 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe Sądu: BRE Bank SA O. Korporacyjny Toruń 85 11402088 0000 2253 3500 1001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w pok. 418 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.torun1komornik.pl, www.licytacje.komornik.pl

 

 

 

Komornik Sądowy

z-ca Łukasz Amrozy

 

 
 

I Dane o nieruchomości

1. Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości badano w oparciu o ,,Przydział lokalu mieszkalnego” z dnia 29 stycznia 1990 roku oraz Uchwałę nr NM/3923/97 Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu z dnia 30.07.1997 r. o przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Ustalono, że:

Lokal mieszkalny nr 5, położony jest w Toruniu, przy ulicy Lelewela 13. Jest to lokal kategorii M-5 i składa się z 5 izb o łącznej powierzchni użytkowej 78,80 m2. Nr ewidencyjny przydziału 97, nr rejestru członkowskiego – 15473.


 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego od dnia 30 lipca 1997 roku przysługuje Marianowi Zielińskiemu, jako członkowi Spółdzielni Mieszkaniowej.


 

Właścicielem budynku mieszkalnego i jego administratorem jest Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Tuwima 9.


 

2. Lokalizacja

Nieruchomość będąca przedmiotem wyceny położona jest w Toruniu przy ulicy Lelewela. Położenie nieruchomości bardzo korzystne. Odległości od centrum miasta wynosi około 2,0 km.

Ulica Lelewela jest boczną ulicą, utwardzoną asfaltem z chodnikami dla pieszych i oświetleniem. Jest ruchliwa, ponieważ łączy dwie główne ulice miasta – Grudziądzką i Legionów. Nieruchomość leży około 150 m od ulicy Legionów, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Ogrodową. W pobliżu znajduje się się centrum handlowe ,,Bumar”, Galeria AMC, przedszkole oraz szkoła podstawowa nr 24.

Dostępność komunikacyjna bardzo dobra, przystanki komunikacji miejskiej – autobusowe położone są przy ulicy Legionów, od 200 do 250 m od nieruchomości.

W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne, stacja paliw a po drugiej stronoe ulicy boisko szkolne.


 

Lokalizację ogólną, szczegółową i dostępność komunikacyjną określono jako bardzo korzystne.


 

3. Opis budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny leży wzdłuż ulicy Lelewela. Wejścia znajdują się od strony podwórza. Jest 5 – kondygnacyjny i 4- klatkowy. Został zbudowany w 1990 roku metodą OWP (wielka płyta) a w 2008 roku ocieplony i odnowiony. Drzwi wejściowe do klatek schodowych wykonano z pcv i zaopatrzono w domofony.

Teren wokół budynku jest zagospodarowany, została urządzona zieleń osiedlowa, place zabaw dla dzieci i chodniki dla pieszych.

 

4. Opis lokalu mieszkalnego nr 5

Wyceniany lokal mieszkalny nr 5, o powierzchni 78,80 m2 znajduje się na drugim piętrze, w szczycie budynku i składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Lokal usytuowany jest trójstronnie, okna z pokoi i z łazienki wychodzą na stronę południową z widokiem na ulicę Lelewela, północną, z widokiem na podwórze, a okno z kuchni na stronę wschodnią. Układ przestrzenno - funkcjonalny bardzo dobry, wejścia do wszystkich pomieszczeń znajdują się przedpokoju (mieszkanie rozkładowe). Lokal posiada dużą loggię. Jest obecnie zamieszkały i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

  • Posadzki w pokojach i w przedpokoju wykonano z mozaiki parkietowej i paneli podłogowych. Stan techniczny podłóg dobry.

  • Ściany - w jednym z pokoi ściany malowane z sufitem ozdobnym, podwieszanym, w pozostałych pokojach tapety. W przedpokoju panele ścienne. W kuchni, dodatkowo na jednej ścianie, pomiędzy urządzeniami kuchennymi płytki cerami-czne.

  • W łazience i w wc na podłodze i na wszystkich ścianach od podłogi do sufitu położono płytki ceramiczne. Łazienka wyposażona jest w wannę i umywalkę, wc wyposażona jest w umywalkę i muszlę klozetową typu ,,Geberyt”.

  • Wszystkie okna z pcv.

  • Drzwi płycinowe, zwykłe.

  • Posadzka loggi z płytek ceramicznych.

  • Wyposażenie w media i opomiarowanie pełne.

Stan techniczny lokalu mieszkalnego i standard określono jako dobry.

 
.

 

 

POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI