POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 55226/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-02-2015 roku o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 415 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego:

- prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 21 składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, spiżarki i łazienki z wc, o pow. 49,60 m2

należącego do dłużnika: Marek Durmowicz

położonego: 87-100 Toruń, ul. Łódzka 1-7/21,

dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 55226/0 [NKW: TO1T/00055226/0]

Suma oszacowania wynosi 145 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 97 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 550,00zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe Sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Toruń 62 11301017 0021 1000 2790 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w pok. 415 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.torun1komornik.pl, www.licytacje.komornik.pl

 

 

 

Komornik Sądowy

Romuald Czaplewski

 

 
 
 

I DANE O NIERUCHOMOŚCI

1. Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości badano w oparciu Księgę wieczystą, którą biegła badała w formie elektronicznej.

Wyceniana nieruchomość lokalowa posiada Księgę wieczystą KW nr TO1T/00055226/0 założoną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, Wydział Ksiąg Wieczystych. Na jej podstawie ustalono, że:


 

  1. Dział I – Oznaczenie nieruchomości

 • Miejscowość – Toruń,

 • Ulica – Łódzka 1-7,

 • Odrębność – tak,

 • Nr lokalu – 21,

 • Obszar – 49,60 m2 w tym:

 • pokój – 2,

 • kuchnia – 1,

 • przedpokój – 1,

 • spiżarka - 1

 • łazienka z wc – 1.

W łamie 4 ujawniono: lokal mieszkalny położony w suterenie budynku.


 

1.2. Dział I – Spis praw związanych z nieruchomością

Udział związany z własnością lokalu:

Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział związany z własnością tego lokalu wynoszący 496/16872 części w nieruchomości wspólnej to jest w częściach budynku i urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczy-stego gruntu pod budynkiem, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW nr 24567.

Na wniosek z dnia 25 stycznia 2000 r.


 

1.3. Dział II - Własność

W udziale 1/1 Marek Durmowicz,  .

Na podstawie Umowy sprzedaży nr Rep.A 8124/2007 z dnia 2007.05.02. Not. Andrzej Barabasz, Bydgoszcz.

 

2. Opis nieruchomości

2.1.Lokalizacja

Wyceniana nieruchomość znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Toruniu przy ulicy Łódzkiej, w dzielnicy Stawki, w lewobrzeżnej części miasta. Ulica Łódzka jest jedną z głównych ulic Torunia i stanowi odcinek drogi krajowej nr 1. Budynek mieszkalny leży na początku ulicy Łódzkiej, około 2,5 km od centrum Torunia. Położony jest wzdłuż ulicy Łódzkiej i szczytem do ulicy Strzałowej.

W pobliżu, około 150 m nieruchomości znajduje się duży pawilon handlowy ,,Stawki”, nieco dalej dworzec PKP Toruń Główny (około 500 m), szkoła podstawowa i kościół parafialny (800 m). Duże centrum handlowo – usługowe znajduje się w centrum Torunia, około 2,5 km od nieruchomości. Przystanki komunikacji miejskiej położone są na przeciwko budynku mieszkalnego, przy ulicy Łódzkiej.

W sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne.

Lokalizację ogólną określono jako dobrą.


 

2.2. Opis budynku mieszkalnego

Budynek mieszkalny został zbudowany z cegły w 1924 roku. Jest czteroklatkowy oraz 3 i częściowo 4 – kondygnacyjny, podpiwniczony.

Wejście na klatki schodowe znajduje się od strony zachodniej, od strony wschodniej znajduje się wejście do lokalu użytkowego, pomieszczeń technicznych budynku oraz wycenianego lokalu mieszkalnego.


 

2.3. Opis lokalu mieszkalnego

Wyceniany lokal mieszkalny o powierzchni 49,60 m2 znajduje się w przyziemiu budynku. Wejście odbywa się z korytarza prowadzącego do pomieszczeń technicznych. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoju i łazienki z wc. Lokal usytuowany jest jednostronnie, okna z obu pokoi i z kuchni wychodzą na stronę wschodnią z widokiem na podwórze, nie posiada balkonu. Układ przestrzenno – funkcjonalny bardzo dobry, wejścia do wszystkich pomieszczeń znajdują się w przedpokoju.

 • Drzwi wejściowe – antywłamaniowe, nowe.

 • Okna z PCV.

 • Wyposażenie w media pełne.

Lokal mieszkalny jest zamieszkały. Dla potrzeb wyceny przyjęto stan techniczny dobry.


 

.

 

POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI