POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 56807

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-12-2015 roku o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 407 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

- nieruchomość gruntową o powierzchni 1697 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 514,86 m2 (w tym 117,62 m2 powierzchni gospodarczej),

należącej do dłużników: Barbara Kochmańska, Zbigniew Kochmański

położonej: 87-100 Toruń, ul. Tartaczna 25,

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 56807 [NKW: TO1T/00056807/4]

Suma oszacowania wynosi 1 618 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 213 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 161 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe Sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika: PKO BP SA II O.Toruń 03 1020 5011 0000 9802 0016 3394 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w pok. 407 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

I DANE O NIERUCHOMOŚCI

1. Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości badano w oparciu o księgę wieczystą Kw nr TO1T/ 00056807/4. Ustalono, że:


 

1.1. Dział I – Oznaczenie nieruchomości

 

 

2. Dane z ewidencji gruntów

 • województwo kujawsko – pomorskie,

 • powiat toruński,

 • Jednostka ewidencyjna – Toruń – 046301_1,

 • Obręb ewidencyjny – Toruń – 0026,

 • Jedn. rej. G.99,

 • Arkusz mapy – 1,

 • Działka nr 28/22 o powierzchni 0,1697 ha.

Powierzchnia z ewidencji gruntów jest zgodna z powierzchnią wykazaną w księdze

wieczystej Kw nr TO1T/ 00056807/4.


 

3. Dane planistyczne

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Wrzosy Leśne – Polana” zatwierdzonym Uchwałą nr 621/97 z dnia 18 grudnia 1995 r. Rady Miejskiej Torunia, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Nr 7 poz. 44 z dnia 10.03.1998 r. wyceniana nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem:

C4 -MN7 - mieszkalnictwo jednorodzinne o niskiej intensywności.

W dniu 24 listopada 2011 roku, podczas 18 sesji Rady Miasta, radni przyjęli zmianę do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wrzosy Leśne – Polana". Zmiana to będzie obowiązywała po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

4. Opis nieruchomości.

4.1. Lokalizacja

Wyceniana nieruchomość położona jest w Toruniu, przy ulicy Tartacznej, na osiedlu mieszkaniowym ,,Wrzosy Leśne – Polana”. Osiedle Wrzosy Leśne – Polane leży w półno-cno – zachodniej części miasta, około 5 km od centrum, przy granicy miasta z gminą Łubianka. Należy do ,,modnych” i jednocześnie najdroższych osiedli Torunia.

Ulica Tartaczna jest boczną ulicą, osiedlową, utwardzoną kostką brukową i oświetloną. Po obu jej stronach znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne o charakterze rezydencji.

Dojazd do nieruchomości i całego osiedla odbywa się drogami utwardzonymi, od Szosy Chełmińskiej. Przystanek komunikacji miejskiej – autobudowy położony jest około 700 m od nieruchomości, na rogu Szosy Chełmińskiej i ulicy Wiklinowej.

W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna a w sąsiedztwie osiedla tereny niezabudowane leśne.

Centrum handlowo – usługowe ze sklepem Polo Market mieści się około 2,5 km od nieruchomości, w centrum osiedla Wrzosy.

Lokalizację ogólną i dojazd określono się jako bardzo dobre, lokalizacja szczegółowa i dostępność komunikacyjna średnia.


 

4.2. Opis nieruchomości

Nieruchomość składa się z działki gruntu o powierzchni 1697 m² i budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma garażami w bryle budynku.

 

Działka gruntu posiada kształt regularny, prostokątny, lekko ścięty na rogu. Krótszym bokiem przylega do ulicy Tartacznej. Jest ogrodzona ze wszystkich stron – od frontu płotem metalowym kutym na wysokiej podmurówce i słupkami z granitu, z pozostalych stron płotem metalowym, ocynkowanym, o wys. 2,20 m. Wjazd na działkę odbywa się bramą wjazdową metalową, kutą, dwuskrzydłową, uchylną do wewnątrz. Teren wokół budynku został w pełni zagospodarowany. Szeroki wjazd na działkę utwardzono kostką granitową, pozostały teren zajmuje urządzony trawnik z licznymi roślinami ozdobnymi, oczko wodne dwuspadowe podświetlane i fragment rzeczki z mostkiem ogrodowym. Za budynkiem mieszkalnym zlokalizowano basen pływacki o wymarach 8,55 x 5.55 x 1,55 m.

Działka jest uzbrojona we wszystkie media – wodociąg, kanalizację, energię elektryczną, instalację siłową, gazową, teletechniczną i alarmową. Teren jest oświetlony i monito-rowany. Nieruchomość zaopatrzona jest także we własne ujęcie wody ze stacją uzdatniania wody, znajdujacą się w podpiwniczeniu.

4.3. Opis budynku mieszkalnego –

Budynek mieszkalny wolnostojący został zbudowany na podstawie Decyzji – Pozwolenie na budowę nr ANB-II-7351/1595/96 z dnia 30.12.1999 r. Jest parterowy z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony. Został zbudowany w 2002 roku w technologii tradycyjnej, murowanej o podwyższonym standardzie. Posiada dach wielospadowy, kryty dachówką ceramiczną. Wejście do budynku odbywa się od strony południowej. W poziomie parteru znajduje się obszerny taras a na poddaszu użytkowym trzy balkony.

Konstrukcja:

 • Ławy fundamentowe betonowe, z betonu B-15, zbrojone, izolowane.

 • Ściany fundamentowe – murowane z bloczków betonowych.

 • Ściany zewnętrzne, wewnętrzne nośne i działowe z cegły Poroherm (1,5 cegły), ocieplone płytą z wełny mineralnej – 6 cm.

 • Tynk zewnętrzny mineralny, do wysokości 1/3 obłożony granitem (fundament do parteru, łącznie ze schodami).

 • Stropy gęsto żebrowy typu ,,Teriva".

 • Dach konstrukcji drewnianej, ocieplony. Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna. Obróbki blacharskie i rynny z blachy miedzianej.

 • Stolarka okienna indywidualna, drewniana z modrzewia syberyjskiego o podwyż-szonej jakości. Drzwi zewnętrzne z litego drewna – modrzew syberyjski, drzwi wewnętrzne z drewna egzotycznego (drewno arabskie). Parapery wewnętrzne z modrzewia syberyjskiego, zewnętrzne z granitu.

 • Schody wewnętrzne – z drewna arabskiego.

 • Posadzki:

- holl, przedsionek i gabinet – płyty granitowe, z deseniem,

- salon i pokoje na parterze parkiet dębowy, 

- pokoje na poddaszu – mozaika parkietowa dębowa,

- łazienki, garaże, pomieszczenia w piwnicy – płytki gresowe.

 • Tynki i okładziny – tynk gipsowy szlifowany, w łazienkach, kuchni, pomieszcze-niach technicznych i garażach płytki ceramiczne.

 • Schody zewnętrzne i taras – betonowe, wylewane na mokro, wykończone płytkami gresowymi mrozoodpornymi.

 • Posadzki na balkonach z płytek gresowych. Balustrady metalowe, kute.

 • Drzwi wyjściowe na taras z modrzewia syberyjskiego o wymiarach 2,40 x 2,40 m.

 • Ogrzewanie centralne – z kotla olejowego, w pomieszczeniach z posadzką z płytek gresowych ogrzewanie podłogowe.

W skład budynku mieszkalnego wchodzą następujące pomieszczenia:

Rodzaj pomieszczenia

Powierzchnia użytkowa w m2

Powierzchnia gospodarcza w m2

Pomieszczenie na meble ogrodowe

x

44,70

Pokój

63,90

x

Sauna z przedsionkiem

21,14

x

Łazienka

9,38

x

Siłownia

16,30

x

Kotłownia

x

8,20

Pomieszczenie gospodarcze

x

16,20

Kuchnia

19,50

x

Schowek

x

5,50

Klatka schodowa

x

7,40

Pomieszczenie techniczne

x

27,72

Razem podpiwniczenie 130,22 109,72

Pokój dzienny

46,40

x

Pokój kominkowy

17,50

x

Pokój

15,20

x

Holl

26,00

x

Jadalnia

13,00

x

Łazienka

9,80

x

Przesionek

7,82

x

Kuchnia

13,50

x

Garderoba

3,00

x


 


 


 

Klatka schodowa

x

7,90

Garaż

28,70

x

Razem parter

180,72

7,90


 


 


 

Rodzaj pomieszczenia

Powierzchnia użytkowa w m2

Powierzchnia gospodarcza w m2

Pokój

23,30 (41,69)

x

Sypialnia

18,00 (25,31)

x

Łazienka

13,00 (16,35)

x

Pokój

10,00 (23,51)

x

Pokój

22,00 (29,15)

x

Razem poddasze

86,30

x

Łącznie

397,24

117,62 

Łączna powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi: 397,24 m2.

Powierzchnia całkowita – 514,86 m2.

Nieruchomość posiada bardzo dobry stan techniczny i wysoki standard. Budynek jest funkcjonalny, bardzo dobrze utrzymany. Wykończenie wewnętrze wykonano z materiałów o wysokiej jakości.

.

POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI