POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 97814/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-03-2015 roku o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 407 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego:

- prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 63,93 m2 składającego się z 2 pokoi, pokoju z kuchnią, łazienki, garderoby, przedpokoju oraz powierzchni przynależnej 39,79 m2 (garaż i pomieszczenie gospodarcze)

należącego do dłużników: Marcin Michalski, Beata Michalska

położonego: 87-134 Czarnowo, ul. Modrzewiowa 6B/1, gm.Zławieś Wielka,

dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 97814/5 [NKW: TO1T / 00097814 / 5]

Suma oszacowania wynosi 264 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 198 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe Sądu:

Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 62 11301017 0021 1000 2790 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 pok. 418 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.torun1komornik.pl, www.licytacje.komornik.pl

 

 

 

Komornik Sądowy

Romuald Czaplewski

 

 

3.2. Opis lokalu mieszkalnego

Wyceniany lokal mieszkalny nr 1 posiada powierzchnię użytkową 63,93 m2 i powierzchnię przynależną 39,79 m2. Część mieszkalna znajduje się na parterze, wchodzi się do niej ze szczytu budynku, natomiast część przynależna w podpiwniczeniu budynku.

Część mieszkalna składa się z dwóch pokoi, pokoju z częścią kuchenną, holu i łazienki. Lokal usytuowany jest dwustronnie. Okno z dużego pokoju i balkon wychodzą na ogród, okna z dwóch mniejszych pokoi na ulicę Modrzewiową. Układ przestrzenno funkcjonalny bardzo dobry.


 

Opis pomieszczeń:

- w pokojach panele podłogowe, w części kuchennej i w łazience płytki gresowe.


 

Powierzchnia przynależna znajdująca się w podpiwniczeniu składa się z garażu i pomie-szczenia gospodarczego. Wejście odbywa się z salonu po schodach (obecnie w trakcie budowy) lub z podwórza. Posadzka w garażu z płytek gresowych, wrota uchylne.

Stan techniczny lokalu i standard określono jako dobry.

Łączna powierzchnia lokalu i powierzchni przynależnej wynosi 103,72 m2.

.

 

 

 

POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI