POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 17324/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-09-2015 roku o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 415 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej

- działkę nr 427 o pow. 2941 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym i małym budynkiem gospodarczym oraz niezabudowaną działkę nr 452 o pow. 7070m2,

należącej do dłużnika: Piotr Szyjkowski

położonej: 87-100 Toruń, ul. Turystyczna 56, Kaszczorek,

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 17324/9 [NKW: TO1T/00017324/9]

Suma oszacowania wynosi 221 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 147 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika: PKO BP SA II O.Toruń 03 1020 5011 0000 9802 0016 3394 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w pok. 415 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.torun1komornik.pl, www.licytacje.komornik.pl

 

 

Komornik Sądowy

Romuald Czaplewski

 

 

DANE O NIERUCHOMOŚCI

1. Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości badano w oparciu o Księgę wieczystą Kw nr TO1T/00017324/9 . Ustalono, że:

1.1. I-0 – Oznaczenie nieruchomości

 • Miejscowość – Toruń,

 • Nr działki – 427 i 452,

 • Obręb ewidencyjny - 61,

 • Ulica – Turystyczna 56,

 • Sposób korzystania – rola,

 • obszar - 1,0011 ha.


 

1.2. Dział I Spis praw związanych z nieruchomością – brak wpisu.


 

1.3. Dział II – Własność

W udziale 1/1 Piotr, Andrzej Szyjkowski, syn Henryka i Teresy. Na podstawie umowy o przeniesienie własności nieruchomości i umowy warunkowej Rep. A 2029/04 z dnia 2004.07.05.

 


 

2. Dane z ewidencji gruntów

 • województwo kujawsko – pomorskie,

 • powiat toruński,

 • jednostka ewidencyjna – 046301_1, Toruń,

 • obręb ewidencyjny – 0061,

 • nr jednostki rejestrowej – G.22,

 • arkusz mapy – 1,

 • działka nr 427 o powierzchni 0,2941 ha,

 • działka nr 452 o powierzchni 0,7070 ha, w tym:

- Ł III – 0,1230 ha,

 • Ł IV – 0,4860 ha,

 • Ł V – 0,0980 ha.

Łącznie 1,0011 ha.

Powierzchnia gruntu z ewidencji gruntów i numery działek są zgodne z danymi z Księgi wieczystej Kw TO1T/00017324/9.

 

3. Wytyczne planistyczne

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Torunia nr 834/2001 z dnia 13 września 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osie-dla ,,Kaszczorek” w Toruniu, będącego zmianą planu zagospodarowania prze-strzennego Miasta Torunia, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – pomorskiego nr 9, poz. 189, wyceniana nieruchomość objęta jest następującą funkcją planu:

Działka nr 427:

C6MJ – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

O4RZ – tereny rolnicze.

Działka nr 452:

O4RZ – tereny rolnicze. 

4. Lokalizacja nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Toruniu, w dzielnicy Kaszczorek, około 8 km od centrum miasta, przy ulicy Turystycznej. Ulica Turystyczna jest główną ulicą dzielnicy. Biegnie wzdłuż koryta rzeki Wisły, od osiedla mieszkaniowego ,,Na Skarpie” w Toruniu w kierunku granic miasta i miejscowości Złotoria. Wzdłuż ulicy, po jej obu stronach znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i pojedyncze zakłady usługowe.

Budynek mieszkalny leży około 40 m od ulicy i graniczy z terenami zalewowymi przylegającymi do koryta rzeki Wisły. W sąsiedztwie znajduje się


 

warsztat samochodowy i nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym a po drugiej stronie ulicy Turystycznej niewielki obszar leśny. Nieco dalej, około 500 m od nieruchomości mieści się stadnina koni oraz kościół Św. Krzyża.

Na pobliskim osiedlu Na Skarpie, od 1000 do 1200 m od nieruchomości znajdują się między innymi centra handlowo – usługowe, dwie szkoły podstawowe z gimnazjum, szkoła średnia, kościół parafialny, przychodnia zdrowia i szpital dziecięcy. Najbliższy sklep spożywczo - przemysłowy ,,Biedronka” znajduje się około 800 m od nieruchomości.

Dojazd do nieruchomości jest bardzo dobry, drogami utwardzonymi asfaltem. W pobliżu, około 80 m od nieruchomości znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, autobusowy – możliwość dojazdu do centrum Torunia oraz w prze-ciwnym kierunku do miejscowości Złotoria i Kopanino.

 

5. Opis nieruchomości

Wyceniana nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych.

5.1. Działka nr 452 o powierzchni 7070 m2 posiada kształt regularny, bardzo wydłużonego prostokąta. Leży około 300 m od ulicy Turystycznej. Przylega do działki nr 446 (rowu) i do koryta rzeki Wisły. Nie jest uzbrojona. Nieruchomość ta nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Jest to teren zalewowy więc jego uprawa jest ryzykowna, może być użytkowany tylko jako łąka lub pastwisko.


 

5.2. Działka nr 427 o powierzchni 2941 m2 przylega do ulicy Turystycznej. Posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest wąska (koło 25 m szerokości). Została ogrodzona z dwóch boków płotem betonowym i z siatki metalowej. Od ulicy Turystycznej nie ma ogrodzenia, nie ma też bramy wjazdowej. Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny i budynek gospodarczy, w trakcie budowy. Teren działki równy, tylko w końcowej części występuje obniżenie terenu w kierunku Wisły. Działka nie jest zagospodarowana.


 

5.2.1. Budynek mieszkalny leży około 70 m od ulicy Turystycznej. Został zbudowany przed II wojną światową. Jest parterowy, niepodpiwniczony z podda-szem użytkowym niezagospodarowanym. Posiada dach wielospadowy, pokryty dachówką. Od strony ulicy, na parterze znajduje się duży taras a od strony podwó-rza na piętrze taras z wyjściem z pomieszczeń poddasza. Ściany parteru i ściany szczytowe poddasza murowane, pozostałe ściany na poddaszu drewniane. Strop nad parterem drewniany. Wszystkie okna drewniane, na parterze nietypowe ze szprosami. Na tarasach posadzka betonowa, balustrady z tralek betonowych, ozdobnych. Tynk zewnętrzny cementowo – wapienny. Budynek w zasadzie nie posiada ogrzewania, ogrzewany jest za pomocą grzejników elektrycznych.

 

 

W skład budynku mieszkalnego wchodzą następujące pomieszczenia:

Parter – 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc oraz jadalnia i pomieszcze-nie gospodarcze, w tym:

 • Pokój I o powierzchni 30,90 m2, posiada kształt nieregularny, dwóch prostokątów o różnej wysokości (h = 2,30 – 2,52 m). Z części podwyż-szonej wychodzi się na taras. Podłoga wykonana jest z mozaiki parkietowej, ozdobnej. Ściany malowane, tapetowane i pokryte panelami ściennymi. W pokoju znajduje się kominek, nieczynny.

 • Kuchnia o powierzchni 11,28 m2 składa się również z dwóch części. Sufit pokryty został kasetonami, ściany malowane. Pomiędzy szafkami i urządze-niami kuchennymi opaska z płytek ceramicznych.

 • Pokój o powierzchni 9,64 m2 – podłoga płytki ceramiczne, ściany tapety.

 • Przedpokój o powierzchni 10,56 m2 - podłoga pokryta płytkami cerami-cznymi, ściany panelami ściennymi.

 • Łazienka o powierzchni 17,07 m2 – podłoga i wszystkie ściany (od podłogi do sufitu) pokryte kafelkami. Na suficie panele ścienne. Łazienka wyposażona jest w wannę narożną, kabinę prysznicową, dwie umywalki, bidet i wc typu compact.

Poddasze – 1 duże pomieszczenie do zagospodarowania.


 

Wyposażenie w media:

 • energia elektryczna,

 • woda bieżąca ze studni głębinowej,

 • kanalizacja z odpływem do szamba,

 • ciepła woda z bojlera elektrycznego.


 

Łączna powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 79,45 m2.

Budynek mieszkalny posiada słaby stan techniczny. Pomieszczenia są zawilgo-cone z powodu starych nieszczelnych okien i braku ogrzewania. Stwierdzono pęknięcie muru od strony podwórza, odpadający tynk. Na tarasach posadzki betonowe, z ubytkami, tralki zniszczone, brakuje niektórych elementów. Deski stropowe nad parterem uszkodzone, spróchniałe. Dach nieszczelny, przecieka. Pomieszczenia mieszkalne na parterze wymagają przeprowadzenia remontu bieżącego, głównie malowania.


 

5.2.2. Budynek gospodarczy leży za budynkiem mieszkalnym, od strony rzeki Wisły. Jest piętrowy, niepodpiwniczony. Posiada dach konstrukcji drewnianej pokryty blachą. Budynek jest w trakcie budowy, przy czym na nieruchomości znajdował się budynek gospodarczy, który został wbudowany w budynek w trakcie budowy.

Powierzchnia całego budynku gospodarczego wynosi 324,80 m2, w tym powie-

rzchnia części starszej, wbudowanej i wykończonej wynosi 54,48 m2.

Budynek gospodarczy w trakcie budowy stanowi samowolę budowlaną. Obecny właściciel nieruchomości został zobowiązany do jego rozbiórki Decyzją nr PINB. 7141.337.4.ZN z dnia 07-11-2011 r.


 

 
.

 

 

POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI