POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 74627/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-01-2015 roku o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 418 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego:

- lokal mieszkalny o pow. 60,80 m2, składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc,

należącego do dłużnika: Joanna Teresa Brosdowska

położonego: 87-100 Toruń, ul. Szosa Lubicka 156E/127,

dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 74627/0 [NKW: TO1T/00074627/0]

Suma oszacowania wynosi 188 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe Sądu: BGK O/ Toruń 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w pok. 418 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.torun1komornik.pl, www.licytacje.komornik.pl

 

 

Komornik Sądowy

Romuald Czaplewski

 

 
 
 

I Dane o nieruchomości

1. Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości badano w oparciu o księgę wieczystą KW TO1T/00074627/0 prowadzoną dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu, którą biegła badała w Centralnej Bazie ksiąg wieczystych w formie elektronicznej. Ustalono, że:


 

1.1. Dział I – Oznaczenie nieruchomości

 • Województwo kujawsko – pomorskie,

 • Powiat Toruń,

 • Miejscowość - Toruń,

 • Ulica Szosa Lubicka nr 156 E,

 • Numer lokalu – 127,

 • Przeznaczenie lokalu – lokal mieszkalny,

 • Opis lokalu:

 • pokój – 3,

 • kuchnia – 1,

 • przedpokój – 1,

 • łazienka – 1,

 • wc – 1,

 • Kondygnacja – 7,

 • Odrębność – nie,

 • Budynek położony jest na działce nr 48/27.

 • Obszar – 60,80 m2.

 

             1.2. Dział I Spis praw związanych z własnością

            Nazwa spółdzielni mieszkaniowej: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Skarpie” w Toruniu.


 

1.3 Dział II - Własność

W udziale 1/1

Joanna Teresa Brosdowska, córka Henryka i Heleny

 

2. Opis nieruchomości

2.1. Lokalizacja

Wyceniana nieruchomość znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Toruniu przy Szosie Lubickiej, w dzielnicy Rubinkowo i na osiedlu mieszkaniowym ,,Na Skarpie. Ulica Szosa Lubicka jest jedną z głównych ulic Torunia, dwupasmową, utwardzoną asfaltem, z chodnikami dla pieszych i oświetleniem. Pomiędzy pasmami jezdni biegnie linia tramwajowa nr 1. Jest drogą wylotową w kierunku Olsztyna i Warszawy (drogi krajowe nr 10 i nr 15.

Budynek mieszkalny leży wzdłuż Szosy Lubickiej, przy drodze wewnętrznej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Kard. Stefana Wyszyńskiego.

W odległości około 200 m nieruchomości znajduje się centrum handlowo – usługowe ze sklepami różnej branży a także duży sklep ,,Biedronka” i przystanek komunikacji miejskiej, nieco dalej, od 700 - 1000 m szkoła podstawowa i średnia i kościół parafialny

W sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne.

Lokalizację szczegółową określono jako bardzo korzystną


 

2.2. Opis budynku mieszkalnego

Budynek mieszkalny jest 12 – kondygnacyjny i 6 - klatkowy. Został oddany do użytkowania w 1981 roku. Jest zbudowany metodą OWP (wielka płyta). Budynek jest ocieplony i odnowiony. Drzwi wejściowe wykonano z PCV i zaopatrzono w domofony. Jest wyposażony w następujące instalacje:

 • elektryczną,

 • wodno – kanalizacyjną,

 • centralnego ogrzewania,

 • ciepłej wody,

 • gazową,

 • domofonową,

 • telewizji kablowej.


 

2.3. Opis lokalu mieszkalnego nr 127

Wyceniany lokal mieszkalny nr 127 o powierzchni użytkowej 60,80 m2 znajduje się na szóstym piętrze w środkowej części budynku i składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc. Lokal usytuowany jest dwustronnie, okna z mniejszego pokoju i z kuchni wychodzą na stronę zachodnią z widokiem na Szosę Lubicką, okna z dwóch pozostałych pokoi w tym duża loggia na stronę południowo - wschodnią z widokiem na osiedle mieszkaniowe.

Układ przestrzenno - funkcjonalny bardzo dobry, wejścia do wszystkich pokoi, kuchni, łazienki i wc znajdują się w przedpokoju. Drzwi wejściowe drewniane, pokryte boazerią drewnianą, okna drewniane.

Stan techniczny lokalu mieszkalnego i standard wykończenia określono jako średni.

.

 

POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI