POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW bez

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-05-2015 roku o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 407 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 części ograniczonego prawa rzeczowego

stanowiącego: 1/2 niewydzieloną część lokalu mieszkalnego o pow. 38,00 m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc,

należącego do dłużnika: Katarzyna Wiśniewska

położonego: 87-100 Toruń, ul. Sucharskiego 8/11,

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kopernik" pod numerem 9168/14 (Adres spółdzielni: 87-100 Toruń, Ul. Matejki 94/96 ).

Suma oszacowania 1/2 części nieruchomości wynosi 74 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 875,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 450,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe Sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 62 11301017 0021 1000 2790 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w pok. 407 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.torun1komornik.pl, www.licytacje.komornik.pl

 

 

Komornik Sądowy

Romuald Czaplewski

 

 
 
 

II Opis stanu nieruchomości

1. Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości badano w oparciu o Pismo dotyczące przydziału wycenianego lokalu mieszkalnego nr 11 z dnia 19 listopada 2011 roku. Ustalono, że:

1.1. Wyceniany lokal mieszkalny nr 11 położony jest w Toruniu, przy ulicy Sucharskiego 8 i posiada powierzchnię 38,00 m2.

1.2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje po ½ części Katarzynie Wiśniewskiej i Wojciechowi Wiśniewskiemu.

1.3. Członkiem Spółdzielni zarejestrowanym pod numerem C/19004 jest Pani Katarzyna Wiśniewska.

1.4. Właścicielem budynku mieszkalnego jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Kopernik” z siedzibą w Toruniu przy ulicy Matejki 94/96.

1.5. Lokal mieszkalny został wpisany do Rejestru Lokali Własnościowych pod numerem C/14859/2010.


 

2. Lokalizacja

Wyceniana nieruchomość znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, położonym w prawobrzeżnej części Torunia przy ulicy Sucharskiego, w dzielnicy „Mokre”. Dzielnica ,,Mokre” ma funkcję dzielnicy przemysłowo – handlowo - ogrodniczej. Dzielnica ta ograniczona jest ulicami: od zachodu Legionów, od północy Polną, od wschodu linią kolejową do Olsztyna i od południa stawem Kaszownik. Nieruchomość wyceniana leży w odległości około 2 km od centrum miasta w sąsiedztwie dzielnicy „Jakubskie Przedmieście”.

Ulica Sucharskiego, jest boczną ulicą Torunia, osiedlową. Biegnie pomiędzy ulicami Bażyńskich i Wojska Polskiego. Jest jednokierunkowa. Budynek mieszkalny, w którym znajduje się wyceniany lokal mieszkalny leży na skraju osiedla mieszkaniowego, równolegle do ulicy Batorego i prostopadle do Strugi Toruńskiej.

Najbliższe centrum handlowo – usługowe ,,Kwadrat” położone jest w przy ulicy Wojska Polskiego, około 300 m od nieruchomości, natomiast pobliżu znajduje się szpital miejski, apteka i przychodnia zdrowia (100 m), Szkoła Podstawowa nr 10 i kościół parafialny (200 – 300 m).

Dostępność komunikacyjna bardzo dobra, przystanki tramwajowe położone są przy ulicy Kościuszki (500 m) a autobusowe przy ulicy Chrobrego i Sobieskiego (200 - 300 m) – możliwość dojazdu do centrum miasta i większości dzielnic Torunia.

W sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne i przepływa Struga Toruńska.

Lokalizację ogólną, szczegółową i dojazd do nieruchomości określono jako bardzo korzystne.


 


 

3. Opis budynku mieszkalnego

Jak ustalono w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Kopernik, w której zasobach znajduje się wyceniany lokal, budynek mieszkalny został zbudowany z ,,wielkiej płyty” w 1967 roku. Posiada 4 klatki schodowe i 5 kondygnacji nadziemnych. Jest całkowicie podpiwniczony. Został w całości ocieplony a cała elewacja odnowiona. Drzwi wejściowe do budynku wykonano z PCV i zaopatrzono w instalację domofonową.


 


 

4. Opis lokalu mieszkalnego

Wyceniany lokal mieszkalny nr 11 o powierzchni użytkowej 38,00 m2 znajduje się na trzecim piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

Lokal usytuowany jest jednostronnie, wszystkie okna w tym również balkon wychodzą na stronę południowo – zachodnią z widokiem na trawnik i ulicę Sucharskiego. Układ przestrzenno - funkcjonalny lokalu średni, wejście do łazienki i jednego, większego pokoju znajduje się w przedpokoju, wejścia do drugiego z pokoi i kuchni poprzez większy pokój.


 


 

4.1. Opis stanu technicznego lokalu

Lokal mieszkalny posiada dobry stan techniczny i średni standard. Ściany w pokojach i sufity (kasetony) czyste, stan podłóg dobry. W pozostałych pomieszczeniach ściany, podłogi i sufity do remontu. Stan techniczny lokalu podwyższają okna z pcv.

.

 

POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI