POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 81054/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-06-2015 roku o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 407 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużników: Jacek Matyjasik, Beata Matyjasik,

stanowiącej: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow.użytkowej 58,30 m2, składającego się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc oraz piwnicy o pow. 5,20 m2,

położonej: 87-100 Toruń, ul. Buszczyńskich 7/8,

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 81054/4 [NKW: TO1T / 00081054 / 4]

Suma oszacowania wynosi 187 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe Sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub konto komornika: PKO BP SA II O.Toruń 03 1020 5011 0000 9802 0016 3394 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w pok. 407 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.torun1komornik.pl, www.licytacje.komornik.pl

II Dane o nieruchomości

1. Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości badano w oparciu o Księgę wieczystą Kw nr TO1T/ 00081054/4, prowadzoną dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu, którą biegła badała w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych w formie elektronicznej w dniu 03 marca 2013 roku. Ustalono, że:

1.1. DZIAŁ I-O - "OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI"

 • Województwo: kujawsko-pomorskie,

 • Powiat: Toruń,

 • Gmina: Toruń,

 • Miejscowość – Toruń,

 • Ulica – Buszczyńskich 7,

 • Numer lokalu – 8,

 • Przeznaczenie – lokal mieszkalny,

 • Opis lokalu:

- pokój – 4,

- kuchnia – 1,

 • łazienka – 1,

 • wc – 1,

- przedpokój – 1.

 • Kondygnacja – 4,

 • Odrębność - nie,

 • Obszar – 58,30 m2.


 

1.2. DZIAŁ I-SP - "SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ"

Nazwa spółdzielni mieszkaniowej: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Rubinkowo” w Toruniu


 

2. Opis nieruchomości

2.1. Lokalizacja

Wyceniana nieruchomość położona jest w Toruniu przy ulicy Buszczyńskich, na osiedlu mieszkaniowym ,,Rubinkowo”. Odległość od centrum Torunia wynosi około 5 km. Budy-nek mieszkalny leży szczytem do ulicy. Dojazd odbywa się od ulicy Łyskowskiego lub Niesiołowskiego.

W pobliżu nieruchomości (150 – 400 m) znajduje się centrum handlowo - usługowe z dużym sklepem spożywczym ,,Biedronka” i ,,Netto”, liczne sklepy różnej branży, zakłady usługowe, przychodnia zdrowia, przedszkole, szkoła podstawowa z gimnazjum oraz kościół.

Dostępność komunikacyjna bardzo dobra - przystanki komunikacji miejskiej (autobusowe) położone są od 200 do 300 m od nieruchomości, przy ulicy Łyskowskiego – możliwość dojazdu do centrum miasta oraz większości dzielnic Torunia.

W sąsiedztwie znajduje się przedszkole i budynki mieszkalne wielorodzinne.

Lokalizację nieruchomości i dostępność komunikacyjną określono jako bardzo korzystne.

 

2.2. Opis budynku mieszkalnego

Budynek mieszkalny jest 5- kondygnacyjny i 8 – klatkowy, całkowicie podpiwniczony. Posiada powierzchnię całkowitą 4674,10 m2, w tym powierzchnię użytkową 4341,00 m2. Został zbudowany z wielkiej płyty w 1978 roku. Jest ocieplony i odnowiony.

Wejście odbywa się od strony północnej. Drzwi wejściowe wykonano z PCV i zaopatrzono w domofony. Budynek mieszkalny wyposażony jest w następujące instalacje:

 • elektryczną,

 • wodno – kanalizacyjną,

 • centralnego ogrzewania,

 • ciepłej wody,

 • gazową,

 • domofonową,

 • telewizji kablowej.


 

2.3. Opis lokalu mieszkalnego

Wyceniany lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni użytkowej 58,30 m2 znajduje się na trzecim piętrze, w środkowej części budynku. Składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Lokal usytuowany jest dwustronnie, okna z trzech pokoi, w tym mały balkon wychodzą na stronę południową, okna z czwartego pokoju i kuchni na stronę północną. Układ przestrzenno - funkcjonalny dobry, jeden z pokoi ,,przejściowy”.

 • Okna w całym lokalu z PCV.

 • Drzwi wejściowe, nowe ,,wzmocnione”,

Stan techniczny lokalu mieszkalnego i standard określono jako średni.

 

 

 

Komornik Sądowy

Romuald Czaplewski

 

 

POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI