POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 108572/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-07-2015 roku o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 418 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego:

- spółczelcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 29 o powierzchni użytkowej 32,30 m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc., przedpokoju oraz przynależnej piwnicy o pow. 1,80 m2,

należącego do dłużnika: Teresa Gołębiewska (poprz. Machynia)

położonego: 87-100 Toruń, ul. Świętopełka 22/29,

dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 108572/7 [NKW: TO1T/00108572/7]

 

Suma oszacowania wynosi 128 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 96 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe Sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika: PKO BP SA II O.Toruń 03 1020 5011 0000 9802 0016 3394 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w pok. 418 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.torun1komornik.pl, www.licytacje.komornik.pl

 

 

Komornik Sądowy

Romuald Czaplewski

 

 
 

II Opis stanu nieruchomości

1. Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości badano w oparciu o Pismo (Zaświadczenie) dotyczące wycenianego lokalu mieszkalnego z dnia 29 czerwca 2011 roku. Ustalono, że:

1.1. Wyceniany lokal mieszkalny nr 29 położony jest w Toruniu, na IX piętrze, przy ulicy Świętopełka 22 i posiada powierzchnię 32,30 m2. Składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.


 

1.2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Pani Teresie Machynia, która jest członkiem Spółdzielni Mieszkalniowej zarejestrowanym pod nr C/17940.


 

1.3. Budynek mieszkalny połozony jest na gruncie przy ulicy Świętopełka 22-22c, ozna-czonym w ewidencji gruntów i budynków nr działek 296/13, 302/1, 303/1, 304/1, 305/1, wpisanym w księdze wieczystej KW nr TO1T/00081779/2. Rok budowy budynku – 1973.


 

1.4. Właścicielem budynku mieszkalnego jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Kopernik” z siedzibą w Toruniu przy ulicy Matejki 94/96.


 

1.5. Lokal mieszkalny został wpisany do Rejestru Lokali Własnościowych pod numerem C/2458/11.


 

2. Opis nieruchomości

2.1. Lokalizacja

Wyceniana nieruchomość znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, położonym w prawobrzeżnej części Torunia przy ulicy Świętopełka, w dzielnicy „Mokre”.

Dzielnica ,,Mokre” ma funkcję dzielnicy przemysłowo – handlowo - ogrodniczej. Ograniczona jest ulicami: od zachodu Legionów, od północy Polną, od wschodu linią kolejową do Olsztyna i od południa stawem Kaszownik. Odległość od centrum miasta wynosi około 2,5 km.

Ulica Świętopełka jest boczną ulicą Torunia. Biegnie pomiędzy ulicami Kościuszki i Wielki Rów. Budynek mieszkalny leży wzdłuż ulicy Świętopełka, w głębi osiedla, przy drodze wewnętrznej, osiedlowej. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne, przychodnia zdrowia z apteką, duży sklep ,,Polo Market” oraz pawilon handlowo – usługowy (przy ulicy Kościuszki), w którym mieszczą się liczne sklepy, restauracje, zakłady usługowe a także urząd pocztowy i lecznica dla zwierząt.

W pobliżu (300 m) znajduje się także szkoła podstawowa nr 6 z gimnazjum, stadion sportowy i kościół.

Dojazd do nieruchomości jest bardzo dobry, drogami utwardzonymi. Przystanki komuni-kacji miejskiej (tramwajowe i autobusowe) znajdują się od 150 do 200 m, przy ulicy Kościuszki - możliwość dojazdu do centrum miasta i większości dzielnic Torunia.

Lokalizację ogólną i szczegółową nieruchomości oraz dojazd określono jako bardzo korzystne.


 

2.2. Opis budynku mieszkalnego

Budynek mieszkalny jest 11- kondygnacyjny i 4- klatkowy. Został zbudowany w 1973 roku z ,,wielkiej płyty”. Każda klatka schodowa posiada oddzielną windę. Jest całkowicie podpiwniczony. Został w całości ocieplony a cała elewacja odnowiona.

Wejście znajduje się od strony wschodniej, drzwi wejściowe z pcv, zaopatrzone w domofony.


 


 

3. Opis lokalu mieszkalnego

Wyceniany lokal mieszkalny nr 29 o powierzchni użytkowej 32,30 m2 znajduje się na dziewiątym piętrze, w środkowej części budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

Lokal usytuowany jest jednostronnie, wszystkie okna wychodzą na stronę południowo – zachodnią z widokiem na trawnik, plac zabaw dla dzieci i budynek sąsiedni. Układ przestrzenno - funkcjonalny lokalu dobry, wejścia do łazienki i obu pokoi znajdują się w przedpokoju, wejście do kuchni poprzez większy pokój.


 


 

3.1. Opis stanu technicznego lokalu

Lokal mieszkalny posiada bardzo dobry stan techniczny i dobry standard. Ściany i sufity czyste, stan podłóg dobry. Wartość lokalu podwyższają okna i parapety z pcv oraz drzwi wejściowe antywłamaniowe.


 

.

 

POWRÓT DO LISTY NIERUCHOMOŚCI